De digitale transformatie mag zo onderhand als definitief agendapunt worden beschouwd voor iedere organisatie. De snel ontwikkelende wereld van mobile computing, interactivity en data gathering, biedt kansen voor nieuwe businessmodellen. Toch moeten we beseffen dat technologie slechts een bijrol vervult in de daadwerkelijke transformatie.

Nog te vaak wordt de digitale transformatie gezien als iets technologisch. Het is belangrijk in te zien dat het meer een leiderschapstransformatie is dan een investering in technologie. Technologie is wel degelijk belangrijk maar geen essentieel element in de transformatie!

Wie wil kunnen rennen zal eerst moeten leren lopen! Het investeren in de nieuwste technologische mogelijkheden zonder solide basis is dan ook enkel korte termijn denken. Om de stap te maken naar digitaal leiderschap zal eerst aan organisatie, cultuur en leiderschap moeten worden gewerkt.

Organisatie: De transformatiecapaciteit

De mondiale digitalisering is geen eenmalige golf. Nieuwe technologieën versterken elkaar dusdanig dat de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Om nu eenmalig bij te sturen is dan ook niet genoeg. De vraag die rest is: hoe de transformatiecapaciteit te vergroten? Ofwel een organisatie of afdeling te creëren die zichzelf constant kan blijven ontwikkelen.

Het koppelen van missie en visie aan doelen en processen zal de richting van de organisatie voor iedereen verduidelijken. Dit zal uiteindelijk de besluitvorming versnellen en zo de transformatiecapaciteit verbeteren. Om daadwerkelijk constant met innovatie bezig te blijven zal er een structuur moeten zijn waarbinnen verbeterpunten worden opgemerkt en aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van issue-, verbeter- en actielijsten in combinatie met verbetertrajecten.

Cultuur: De beste willen zijn

Constant innoveren en bijsturen (veranderen) kan alleen binnen de juiste cultuur. Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een grote transformatie, het levert altijd verandering in werkwijze op. Juist het veranderen van die dagelijkse gewoonten stuit veelal op weerstand. Het is dan ook van wezenlijk belang een cultuur van ‘de beste willen zijn’ te creëren. Een cultuur waarin iedereen het belang ziet van innoveren, zich betrokken voelt bij de organisatie plus de verbeteringen en daar samen voor wilt gaan! (Meer over cultuur)

Leiderschap: De absorptiecapaciteit

De mate waarin de juiste cultuur kan blijven bestaan, zo ook de mate waarin kansen worden ontdekt en begrepen heeft te maken met de absorptiecapaciteit van de mensen. Zowel van de leiding, managers als de medewerkers. Absorptiecapaciteit kan omschreven worden als de mate waarin men de waarde van nieuwe informatie kan erkennen en het toe kan passen op de activiteiten van de organisatie. Een ontwikkeling kan pas een kans worden als men het ziet en weet te vertalen. De kans kan vervolgens pas gegrepen worden als men samen kan en wil werken. Men zal dus geselecteerd en getraind moeten worden op de juiste vaardigheden, houding en gedrag.

Om als organisatie succesvol het digitale tijdperk in te gaan zijn organisatie, cultuur en leiderschap dus cruciaal. Alleen met de juiste basis ben je in staat om constant te blijven innoveren!

 

Resultaatgericht Organiseren (RGO) is gebouwd op basis van die drie focusgebieden. RGO helpt organisaties succesvol te transformeren naar een toekomstgerichte organisatie. Digitaal leiderschap is meer dan technologie alleen!

X