De rol van digitalisering bij het aantrekken van personeel voor digitale transformatie.

Hoe goed is uw organisatie in staat om mee te bewegen met de digitaliserende samenleving? Om deze kernvraag draait het bij de digitale transformatie. Hierbij draait het niet alleen om het zoeken, vinden en houden van klanten. Maar in gelijke mate in het zoeken, vinden en behouden van talentvolle en bevlogen medewerkers. Dat roept de vraag op: hoe werft mijn organisatie haar personeel voor digitale transformatie?

Het is een randvoorwaarde voor succes. Het hebben van een team met talentvolle en bevlogen medewerkers. Dat is niet nieuw – het is van alle tijden. Maar in de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt, is het voor organisaties veel moeilijker om dergelijke teams samen te stellen.

Al in 2002 verscheen het boek The Human Capital Edge. De conclusies van toen zijn niet veranderd. Werknemers verwachten over het algemeen dezelfde dingen van het hun werk. Let op: dit is ongeacht generatie, ras of geslacht!

Personeel voor digitale transformatie heeft vier vragen

Vier belangrijke vragen blijven terugkeren. Deze vier blijken doorslaggevend voor werknemers. Op basis hiervan besluit ook het hedendaagse talen mee te doen. Hun best te doen. Lang in de organisatie te blijven.
Het zijn de volgende vier vragen die positief beantwoord moeten worden door de medewerkers.

  1. Vinden medewerkers dit een winnende organisatie waarop men trots kan zijn?
  2. Vinden medewerkers dat men de eigen prestaties dankzij werken bij de organisatie kan optimaliseren?
  3. Vinden medewerkers dat mensen goed behandeld worden?
  4. Vinden medewerkers het werk plezierig om te doen?

In 2016 was de digitalisering van de samenleving al flink op gang gekomen. Een onderzoek uit dat jaar gaf exact dezelfde uitkomst. We kunnen dus een conclusie trekken. Bedrijven die een team met bevlogen medewerkers willen samenstellen, moeten hier hun energie in steken.

Winnaars en verliezers voor personeel

Google, Amazon.com, Facebook, Microsoft en Apple hebben relatief weinig moeite met het aantrekken van talent. Omdat zij een leidende positie innemen in de digitale transformatie. Zij beantwoorden duidelijk positief op de eerste vraag.

Hoe anders is dat voor MKB en industrieën in ons land. Deze moeten vechten tegen de beeldvorming dat arbeid, producten en diensten nog traditioneel tot stand komen. En dat dit dus niet de winnaars, maar de verliezers van de digitale transformatie zullen zijn!

Deze beeldvorming wordt bevestigt als blijkt dat dit organisaties zijn waarvoor digitale producten en diensten niet als core business geldt. Talenten kiezen ogenschijnlijk eerder voor een carrièrepad via een dynamische start-up, naar een uitdagende functie bij een technisch dominante organisatie leidt. Dat klinkt ook aantrekkelijker dan een carrièrepad richting de prikklok die toegang verschaft tot een kantoortje naast een fabriekshal.

Maar er gloort hoop voor MKB en industriele organisaties. Dankzij digitale transformatie is de inzet van state-of-the-art technologie en de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten, niet uitsluitend voorbehouden aan tech-reuzen. Ook MKB en industrieën kunnen nu positief beantwoorden aan de eerste van vier vragen. bij het positief beantwoorden van de andere drie vragen, speelt sociale innovatie een essentiële rol.

Sociale innovatie voor overige vragen

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen(slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen. Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties verbeteren. Slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren hebben een versterkende werking op elkaar.

Door de inzet van digitale HRM-systemen, en de koppeling met (sociale) media zijn organisaties in staat om zich modern te profileren. Dit versterkt het zoeken van talentvolle en bevlogen medewerkers. De sociale innovatie maakt de organisatie aantrekkelijk als werkgever, waardoor het verloop binnen de teams minimaal zal zijn.


Deze blog is geschreven door Sander Jansen. Bij Kweekel geeft hij vooral trainingen op het gebied van digitale transformatie. Hij is auteur van Het Managementboek voor Digitale Transformatie.

Af en toe tips ontvangen over resultaatgericht organiseren, managen werken en veranderen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

X