Pitstop

Met onze Pitstop krijgen organisaties snel inzicht in hun sterke & zwakke kansen, wat hun mogelijkheden zijn en wat er het beste als eerste aangepakt kan worden. Het eindresultaat is een overzicht van de strategie en de stappen voor de komende periode.

Pitstop

Met onze Pitstop krijgen organisaties snel inzicht in hun sterke & zwakke kansen, wat hun mogelijkheden zijn en wat er het beste als eerste aangepakt kan worden. Het eindresultaat is een overzicht van de strategie en de stappen voor de komende periode.

Die doen wij door:

Inventarisatie-red
Inventarisatie en organisatie
2daags-red
2 daagse management-sessie
crisismanagement-red
inventarisatie verbeter-potentieel

Pitstop

Hoe kunnen wij uw organisatie helpen naar het gewenste resultaat?
Inventarisatie-red

Inventarisatie en organisatie

 • Een aantal inventarisatiegesprekken
 • Het doen van een on-line doorlichting (facultatief)
 • Het voorbereiden en organisatie van de MT-sessie.
2daags-red

2 daagse managementsessie:

Uiteraard is de inhoud van deze 2 daagse (aaneengesloten) bijeenkomst afhankelijk van de eerdere inventarisatie. Er wordt gewerkt naar een plan voor de komende periode.

Vaak komen de volgende zaken aan de orde:
 • hebben wij een strategie en hoe ziet deze er uit
 • succes en faal factoren van organisaties
 • in hoeverre zijn deze succes- en faal factoren op ons van toepassing
 • wat is het doel van goed geleide en georganiseerde organisaties
 • en hoe zit dat met onze doelen
 • wat heeft invloed op strategieën.
 • in hoeverre is dat bij ons van toepassing
 • wat zouden de elementen moeten zijn van een goed strategie
 • wat is daarvan van toepassing op onze strategie
 • wat kunnen we zeggen van onze producten en diensten
 • wat kunnen we zeggen van onze ambitie: wie willen we zijn, welke propositie, welke doelstellingen
 • wat zouden we beter moeten gaan doen
 • wat is onze koers: wat gaan we behouden/verbeteren/creëren/stoppen
 • hoe ziet onze strategiekaart eruit voor de komende 2 tot 3 jaar
 • financiële impact, budget
 • wat zijn de concrete verbeterdoelen voor de komende periode
 • hoe organiseren we dat concreet in termen van doelen en namen
crisismanagement-red

Interim- en crisismanagement:

Een gedragen en gezamenlijk opgestelde aanpak voor de komende periode, met in ieder geval:
 • evt. de eerste aanzet tot de strategie
 • strategiekaart 
 • strategie komende periode
 • concrete verander-doelen met data, budget en verantwoordelijkheden
 • organisatie van de uitvoering.

KOSTEN

Een pitstop kost €4995,- (excl. BTW, reis en verblijfkosten.)

Dit omvat 2 voorbereidende gesprekken, de doorlichting, het voorbereiden en begeleiden van de 2-daagse sessie en een weergave van de resultaten.

Meer informatie of een pitstop aanvragen?

Door middel van onderstaand formulier kunt u eenvoudig contact met ons opnemen om een pitstop aan te vragen, maar natuurlijk ook voor verdere informatie over wat een Kweekel pitstop voor uw organisatie kan betekenen.

Dorpsstraat 197
2421 AZ Nieuwkoop

T 0172 – 406 080
E info@kweekel.nl

X