De lat ligt hoog bij HNW!

Generiek rapport over de status op het gebied van Resultaatgericht Weken, Managen en Organiseren in het Nederlandse bedrijfsleven. Resultaatgericht Organiseren als voorwaarde voor een effectieve implementatie van het Nieuwe Werken.

Van 23 organisaties hebben 746 medewerkers, managers en leider deelgenomen aan een grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek waar met interviews en enequetes meer dan 195 vragen de revue passeerden!

RGO als voorwaarde voor effectieve uitvoering van HNW!
X