Leading digital transformation

De huidige digitalisering heeft inmiddels tot mondialisering geleid. We hebben toegang tot alle kennis en informatie, kunnen wereldwijd contacten leggen en bestellingen doen. Dit betekend dat onderscheidend vermogen steeds meer in de beste klantperformance wordt gevonden. IT speelt hierbij een cruciale rol!

De mogelijkheden die IT biedt kunnen het bedrijfsmodel versterken en grote kansen bieden. Voor veel IT-organisaties betekent het leveren van een substantiële en snelle invulling aan de bedrijfsvoering echter een forse ingreep op de huidige wijze van werken en organiseren. De status-quo handhaven is niet langer een reële optie.

In dit paper:
  • Wat zijn de businessdrivers die de bedrijfsvoering beinvloeden?
  • Hoe groot is de urgentie om te veranderen?
  • Aandachtspunten bij de digitale strategie.
  • De valkuilen bij een digitale transformatie.
  • Organisatie en actief leiderschap.

Een must voor elke manager!

X