Boeken

Digitale trends

Hoe als bedrijf om te gaan met de digitale revolutie

Momenteel vinden er vele veranderingen plaats.   Nu zijn veranderingen uiteraard niet nieuw. Wat wel nieuw is dat de meeste veranderingen digitaal plaats vinden en met elkaar verbonden worden. Dit heeft effect op de maatschappij, individuen en organisaties.

Doelen formulieren

Succes en goed managen start met een goede planning gebaseerd op goede en realistische doelen. Zonder goede doelen wordt het moeilijk de competitie met anderen aan te gaan, goed te managen, de processen goed in te richten en de voortgang te meten. Hoe kun je doelen stellen voor jezelf en jouw team?

Boem! Voort!

Boem! Voort! is een bijzonder boek getuige het onderschrift “Een businessroman over resultaatgericht veranderen”. Het is een parabel (verhaalvorm) van de ervaringen uit de crisis en advieswerkzaamheden van Wim Kweekel.

Hét managementboek voor Digitale Transformatie

De digitale transformatie gaat niet over technologie. Het gaat over wat organisatie ermee doen om relevant te blijven in een digitaliserende samenleving. Het gaat over hoe medewerkers samenwerken om producten en diensten te ontwikkelen die passen in ons huidige tijdperk en hoe de bedrijfsprocessen daarvoor veranderd moeten worden.

En nu gaan we het echt beter doen!

‘En nu gaan we het echt beter doen!’ Beschrijft de ervaringen van de muis Charles. Op zijn zoektocht naar koekkruimels komt hij bij veel bedrijven. Hij komt er gaandeweg achter dat het ene bedrijf beter omgaat met verbeteringen dan het andere. Zijn bevindingen noteert hij als muizenissen in zijn opschrijfboekje. Zijn notities zijn de wetmatigheden die gelden voor vetbeteringstrajecten. Het verhaal van Charles is al veelvuldig gebruikt om op eenvoudige wijze duidelijk te maken wat de essentie is van verbeteren en veranderen.

Hoe schrijf je een goed ondernemingsplan?

De leergang Resultaatgericht Organiseren en Managen is een verdieping op het boek “Hoe schrijf je een goed ondernemingsplan?”. In deze leergang wordt alles toepasbaar gemaakt wat beschreven wordt in het boek! Een leergang die ervoor zorgt dat u doelen behaalt worden!

Succesvol Functioneren

Dit zelfhulpboek start met een uitleg over het gebruik van het boek en vervolgt met diverse suggesties voor snellezen.

Resultaatgericht Organiseren

Resultaatgericht Organiseren (RGO) is primair een managementfilosofie: een zienswijze op het snijvlak van mens, werk, organisatie en technologie. RGO is geworteld in de wetenschap van de motivatiepsychologie en een aantal ‘best practices’ uit honderd jaar organisatiekunde.

Resultaatgericht Werken, Managen en Organiseren

Resultaatgericht werken, managen en organiseren gaat op een zeer praktijkgerichte manier in op het vraagstuk van de juiste dingen juist doen. 

 

Prettig en Effectief Samenwerken

Iedereen weet wel dat je met de één beter kunt opschieten dan met de ander. Dit geldt voor zowel zakelijke contacten als privé. Het heeft te maken met je eigen gedragsvoorkeuren en de voorkeuren van de ander.

We gaan veranderen!

We gaan veranderen! is geschreven voor managers die starten met veranderingen en professionals die ondernemingsraden adviseren. 

 

X