NB

Deze tekst is komen te vervallen. De inhoud zal ik opnemen in het hoofdstuk wat handelt over het fundament van een resultaatgerichte organisatie. Het gegeven commentaar zal daar ook in worden verwerkt.

Plaats van de tekst

Deze tekst komt in het begin van het boek te staan.

Gevraagd commentaar


Realiseren groei.

Flexibel resultaatgericht organiseren is geen doel op zich. Uiteindelijk moet het leiden tot de groei van de organisatie en de mensen die daarbinnen werkzaam zijn. Meer specifiek gaat het om de groei op de volgende gebieden:

Groei impliceert een continu proces van aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Stilstaan wordt beschouwd als achteruitgang; het ontbreken van vooruitgang maakt dat een onderneming wordt ingehaald door de concurrentie.

De vier groeigebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Medewerkers die bevlogen zijn, zullen een actievere rol spelen, zelfstandige beslissingen nemen en de kwaliteit bewaken. Dit leidt tot een grotere slagkracht, wat leidt tot tevredenere klanten. Tevreden klanten zullen op hun beurt meer aanschaffen en positieve mond-tot-mondreclame maken onder vrienden en collega’s. Dit leidt tot een verhoogde omzet. En wanneer de omzet stijgt, verbetert ook het rendement van de onderneming⁠1.

1 Het volgende voorval illustreert dit punt. Tijdens een presentatie die ik eens gaf, gebruikte ik het bovenstaande schema. Onder de aanwezigen waren enkele Amerikanen, die opmerkten dat dit typisch Europees was. Volgens hen draaide alles in Amerika om de rechterkant van het schema. Hieruit ontstond een discussie. Enkele maanden later ontving ik een e-mail van een van de aanwezigen waarin stond dat ze dit onderwerp hadden besproken binnen hun bedrijf. Ze besloten dat het schema goed was. Ze realiseerden zich dat meer rendement en omzet alleen bereikt kunnen worden als er consistent wordt gewerkt aan klanttevredenheid en het enthousiasmeren van medewerkers, die op hun beurt zorgen voor tevreden klanten.

6 reacties

  1. Koen: wat vind je dan vooral open deuren? Heb het juist opgenomen om aan te geven waar we het over hebben. Anders heeft iedereen een ruim beeld, zoals bijvoorbeeld betere resultaten halen. Wil het zo juist toespitsen.

  2. Het lijkt me logisch dat een gebrek binnen een van de gebieden de groei zal belemmeren.
    Ik zou graag meer willen lezen over de ‘bevlogen medewerker’, deze zal ook op de juiste manier gefaciliteerd moeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X