Realiseren van groei (vervallen, wordt ergens anders opgenomen)

NB

Deze tekst is komen te vervallen. De inhoud zal ik opnemen in het hoofdstuk wat handelt over het fundament van een resultaatgerichte organisatie. Het gegeven commentaar zal daar ook in worden verwerkt.

Plaats van de tekst

Deze tekst komt in het begin van het boek te staan.

Gevraagd commentaar

  • Aanvullingen op de tekst?
  • Andere suggesties?

Realiseren groei.

Flexibel resultaatgericht organiseren is geen doel op zich. Uiteindelijk moet het leiden tot de groei van de organisatie en de mensen die daarbinnen werkzaam zijn. Meer specifiek gaat het om de groei op de volgende gebieden:

  • medewerkersbevlogenheid: Het succes van de onderneming wordt  vooral bepaald door de inzet en bevlogenheid van het personeel. Een factor die steeds belangrijker en belangrijker wordt. Medewerkers maken het verschil.
  • klanttevredenheid leidt tot herhaalaankopen, een grotere klantloyaliteit en een positieve mond-tot-mondreclame,,
  • omzet, waardoor er ook meerdere producten kunnen worden bediend op meerdere markten met weer meer klanten tot gevolg
  • rendement. Door efficiënt en effectief te opereren op het gebied van klantgerichtheid en productie kunnen kosten worden bespaard en dewinstgevendheid worden verhoogd, waardoor weer nieuwe investeringen mogelijk zijn

Groei impliceert een continu proces van aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Stilstaan wordt beschouwd als achteruitgang; het ontbreken van vooruitgang maakt dat een onderneming wordt ingehaald door de concurrentie.

De vier groeigebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Medewerkers die bevlogen zijn, zullen een actievere rol spelen, zelfstandige beslissingen nemen en de kwaliteit bewaken. Dit leidt tot een grotere slagkracht, wat leidt tot tevredenere klanten. Tevreden klanten zullen op hun beurt meer aanschaffen en positieve mond-tot-mondreclame maken onder vrienden en collega’s. Dit leidt tot een verhoogde omzet. En wanneer de omzet stijgt, verbetert ook het rendement van de onderneming⁠1.

1 Het volgende voorval illustreert dit punt. Tijdens een presentatie die ik eens gaf, gebruikte ik het bovenstaande schema. Onder de aanwezigen waren enkele Amerikanen, die opmerkten dat dit typisch Europees was. Volgens hen draaide alles in Amerika om de rechterkant van het schema. Hieruit ontstond een discussie. Enkele maanden later ontving ik een e-mail van een van de aanwezigen waarin stond dat ze dit onderwerp hadden besproken binnen hun bedrijf. Ze besloten dat het schema goed was. Ze realiseerden zich dat meer rendement en omzet alleen bereikt kunnen worden als er consistent wordt gewerkt aan klanttevredenheid en het enthousiasmeren van medewerkers, die op hun beurt zorgen voor tevreden klanten.

X