Resultaatgericht Organiseren

Resultaatgericht Organiseren (RGO) is primair een managementfilosofie: een zienswijze op het snijvlak van mens, werk, organisatie en technologie. RGO is geworteld in de wetenschap van de motivatiepsychologie en een aantal ‘best practices’ uit honderd jaar organisatiekunde.
RGO heeft als doel organisaties effectiever en efficiënter te maken en tegelijkertijd de medewerker meer werkplezier te geven.
Dat gebeurt door eerst de gewenste resultaten van de organisatie op korte en langere termijn vast te stellen en deze doelstellingen toe te wijzen aan de organisatieleiding, de afdelingen, de teams en de medewerkers.
Vervolgens stellen we de medewerkers centraal en creëren voor hen een optimale RGO-werkomgeving die hen in staat stelt het beste van zichzelf te kunnen en te willen geven.
 
In die werkomgeving krijgen de medewerkers – binnen bepaalde kaders –  de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe zij tot hun resultaten komen, dat wil zeggen hoe zij werken, waar zij werken, wanneer zij werken, waarmee zij werken en met wie zij werken.
 
De resultaten van RGO zelf zijn (mits goed toegepast!):
  • Betere prestaties: effectiviteit en efficiëntie
  • Betere tevredenheid bij klanten en medewerkers
  • Betere reputatie als werkgever en organisatie 
 
Deze managementfilosofie is in detail uitgewerkt in het boek Resultaatgericht Organiseren. 

Het boek is voor € 24,95 te bestellen bij elke reguliere boekhandel, of rechtstreeks bij de uitgever, Het Nieuwe Vizier, ook voor grotere orders. 

X