Al meer dan 500 deelnemers met een gemiddelde waardering van 8,9

Resultaatgericht Ondernemen, Organiseren en Managen

Kweekel Business Consultants biedt sinds 1995 hoogstaande trainingen en adviesdiensten aan op het gebied van leiderschap en management. Onze leergang ‘Resultaatgericht Ondernemen, Organiseren en Managen’ is in de praktijk ontstaan en speciaal ontworpen om de continuïteit van organisaties te waarborgen en de resultaten daadwerkelijk te verbeteren door praktische handvatten te bieden voor zowel huidige als toekomstige leidinggevenden en managers. Deze leergang, bestaande uit vijf tot zes intensieve dagen verspreid over enkele maanden, combineert theoretische inzichten met praktijkgerichte opdrachten. De leergang is reeds gevolgd door 500 mensen en de behandelde aanpak is door meer dan 150 organisaties in binnen- en buitenland geadopteerd. De focus ligt op het identificeren en aanbrengen van verbeteringen in de eigen organisatie.

De leergang ‘Resultaatgericht ondernemen, organiseren en managen’ bestaat uit meerdere blokken die de deelnemers helpen bij het aanbrengen van structurele verbeteringen in hun organisatie:

Organisatorische context:

  • Relevante trends op technologisch en maatschappelijk vlak
  • De organisatorische gevolgen van deze trends
  • Waarom enkel de nr.1 zal groeien

Essentie van resultaatgericht organiseren:

  • Succesfactoren van toonaangevende organisaties
  • Wat maakt startups succesvol?
  • Het belang van klantgerichtheid
  • Verschil tussen resultaatgericht werken, managen en organiseren

Constateren van verbeterpunten:

  • 15 veelvoorkomende fouten binnen organisaties
  • De vijf valkuilen van (management)teams
  • Gebruik van issue-, besluiten en actielijsten
  • Netto Promotor Score

Definiëren en ontwerpen van verbeteringen:

  • Besliscriteria voor verbeteringen
  • 100 dagen trajecten
  • Elementen van succesvolle verandertrajecten
  • Veranderen van houding en gedrag

Realiseren van groei:

  • Creëren van een goede strategie:
   • Uit welke elementen bestaat een goede strategie?
   • Visie, missie en bestaansrecht
   • Business Model Canvas (BMC)
   • Uiteindelijke strategie en uitwerking tot een daadwerkelijk plan voor de komende drie jaar, één jaar en zeer concreet voor het komende kwartaal
   • Kerndoelen en innovatiedoelen
   • Aandacht voor kritische succesfactoren
  • Ontwikkelen van een zinvolle missie en visie
  • Het leveren van toegevoegde waarde
  • Invloed op klanttevredenheid
  • Kernwaarden en doelstellingen

Blauwdruk van de organisatie:

  • Organisatiestructuur
  • Doelen
  • Processen
  • (Technologische) ondersteuning
  • Mensen met de juiste houding en gedrag

Daadwerkelijk V

veranderen:

  • Implementatiestrategieën voor verandering
  • Overwinnen van weerstand binnen de organisatie
  • Het creëren van een cultuur die verandering ondersteunt
  • Praktische tools en technieken voor verandermanagement
  • Communicatie en betrokkenheid tijdens verandertrajecten
  • Evaluatie en bijsturing van veranderingen

Leiderschap:

  • Verschil tussen leidinggeven en leiderschap
  • Kernkwaliteiten van effectieve leiders
  • Ontwikkelen van een persoonlijke leiderschapsstijl
  • Motiveren en inspireren van teams
  • Leiderschap in tijden van verandering
  • Besluitvorming en strategisch denken
  • Zelfmanagement en persoonlijke effectiviteit als leider

 

Toepassing in de praktijk is de beste leermeester; dit is dan ook het uitgangspunt van de leergang. Het toepassen van de stof door de deelnemers staat zodoende voorop. De stof wordt inspirerend gebracht en vooral benaderd vanuit de praktijk. Ook zit de leergang vol met praktische hulpmiddelen die gelijk gebruikt kunnen worden

Bij aanvang van de leergang worden de deelnemers gevraagd iets te delen over zichzelf, het bedrijf en de problemen waar ze tegenaan lopen. Tussen de blokken door is het de bedoeling om trainingselementen toe te passen op de eigen werksituatie. De afsluitende resultaatdag zal worden gebruikt om de voortgang en resultaten toe te lichten.

De leergang is gebaseerd op literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van de trainers en oud-deelnemers meegenomen. De leergang wordt steeds aangevuld met de nieuwste inzichten. Ook is er een klankbordgroep met een aantal oud-deelnemers om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.

De leergang is uitgewerkt in een internationale leergang die in binnen- en buitenland wordt gegeven en toegepast. Hieromheen is een community ontstaan.

De leergang is ideaal voor een breed scala aan professionals die hun leiderschaps- en managementvaardigheden willen versterken, met specifieke aandacht voor het implementeren van strategische verbeteringen en het effectief leiden van verandertrajecten:

Toekomstige leidinggevenden:

  • Professionals die zich voorbereiden op een leidinggevende rol en willen leren hoe ze strategische doelen kunnen definiëren, plannen en realiseren.
  • Personen die inzicht willen krijgen in organisatorische context en trends, en hoe deze de bedrijfsvoering beïnvloeden.


Huidige managers:

  • Ervaren managers die hun leiderschapsstijl willen verfijnen en de nieuwste technieken in resultaatgericht organiseren en managen willen leren.
  • Managers die verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van structurele verbeteringen binnen hun team of afdeling.


Teamleiders en supervisors:

  • Personen die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van teams en willen leren hoe ze hun teamleden kunnen motiveren, inspireren en betrekken bij verandertrajecten.
  • Supervisors die willen leren hoe ze verbeterpunten kunnen constateren en effectieve veranderingen kunnen doorvoeren.


Projectmanagers:

  • Professionals die projecten leiden en hun capaciteiten in het beheren van mensen, middelen en tijd willen optimaliseren door strategische planning en uitvoering.
  • Projectmanagers die willen leren hoe ze een goede strategie kunnen ontwikkelen en implementeren om projectdoelen te bereiken.


Ondernemers en bedrijfseigenaren:

  • Individuen die een eigen bedrijf runnen en hun strategische en operationele managementvaardigheden willen versterken om hun bedrijf te laten groeien.
  • Ondernemers die willen leren hoe ze een zinvolle missie en visie kunnen ontwikkelen, en hoe ze deze kunnen vertalen naar concrete doelen en acties.


HR Professionals:

  • Medewerkers in Human Resources die hun kennis van leiderschap en verandermanagement willen verdiepen om beter advies en ondersteuning te bieden binnen hun organisatie.
  • HR-professionals die willen bijdragen aan het creëren van een organisatiecultuur die veranderingen ondersteunt en stimuleert.


Senior managers en executives:

  • Leidinggevenden op hoog niveau die verantwoordelijk zijn voor de strategische richting van de organisatie en willen leren hoe ze deze effectief kunnen communiceren en realiseren.
  • Executives die willen leren hoe ze kritische succesfactoren kunnen identificeren en gebruiken om organisatorische groei en verbetering te stimuleren.

De leergang ‘Resultaatgericht Ondernemen, Organiseren en Managen’ levert zowel op zakelijk als persoonlijk vlak meetbare resultaten op voor de deelnemers. Door deelname aan deze leergang zullen de deelnemers aanzienlijke verbeteringen ervaren in hun professionele en persoonlijke effectiviteit. Hieronder een gedetailleerde beschrijving van de verwachte resultaten:

Zakelijke resultaten:

 • Verbeterd prioriteitenbeheer: Deelnemers leren hoe ze effectief prioriteiten kunnen stellen, waardoor ze hun tijd en middelen beter kunnen beheren. Dit resulteert in een hogere productiviteit en efficiëntere werkwijze.
 • Beter werkzaamheden ordenen en structureren: Deelnemers zullen in staat zijn hun taken en projecten beter te organiseren, wat leidt tot een soepelere workflow en minder stress.
 • Effectiever leidinggeven: Door inzicht te krijgen in verschillende leiderschapsstijlen en technieken, kunnen deelnemers effectiever leidinggeven aan hun teams. Dit zorgt voor een meer gemotiveerde en betrokken werkvloer.
 • Medewerkers motiveren: Deelnemers leren hoe ze hun medewerkers kunnen inspireren en motiveren, wat resulteert in een hogere teamproductiviteit en betere werkprestaties.
 • Betere resultaten: Door de combinatie van verbeterde managementvaardigheden en effectieve communicatie zullen deelnemers aantoonbaar betere zakelijke resultaten behalen. 
 • Doelstellingen bereiken: Deelnemers krijgen de tools om (lange termijn) doelstellingen te formuleren en te behalen, wat bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van hun organisatie.
 • Implementatie van veranderingen: Deelnemers leren hoe ze succesvolle verandertrajecten kunnen plannen en uitvoeren, inclusief het overwinnen van weerstand en het creëren van draagvlak binnen de organisatie.
 • Verhoogde klanttevredenheid: Door te focussen op klantgerichtheid en het leveren van toegevoegde waarde, zullen deelnemers de tevredenheid en loyaliteit van klanten verbeteren.

Persoonlijke resultaten:

 • Meer overzicht en structuur: Deelnemers krijgen meer grip op hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden, wat leidt tot minder stress en een meer gestructureerde werkwijze.
 • Hogere motivatie: Door persoonlijke doelen te stellen en te bereiken, ervaren deelnemers een verhoogde motivatie en werktevredenheid.
 • Zelfvertrouwen in leiderschap: Deelnemers ontwikkelen een sterker zelfvertrouwen in hun rol als leider, wat hen helpt om met meer zekerheid en effectiviteit leiding te geven.
 • Effectieve communicatievaardigheden: Deelnemers leren hoe ze effectiever kunnen communiceren met hun teamleden, leidinggevenden en andere stakeholders, wat leidt tot betere samenwerkingen en relaties.
 • Persoonlijke groei: Door continu te werken aan zelfontwikkeling en reflectie, ervaren deelnemers significante persoonlijke groei die hen zowel professioneel als persoonlijk verrijkt.

 

Ervaringen van oud-deelnemers:

 • Mark Boot – Proces Ketenmanager: “Deze training behandelde concrete modellen en praktische cases die direct toepasbaar zijn, wat het zeer waardevol maakt voor iedereen die zakelijk succes nastreeft.”
 • Sandra Oosterveen – Senior Manager: “Een inspirerende training die veel inzicht gaf in klantgerichtheid en organisatie-inrichting. Ik kan deze training van harte aanbevelen.”
 • Jaap Augustijn – Manager Projecten: “Zeer praktische training die goed toe te passen is op de eigen praktijk, ook voor business consultants en managers.”
 • Simone van Houtum – Ondernemer: “Een complete training die direct toepasbaar is voor zowel starters als bestaande ondernemers en ondernemende managers.”

 

Door de combinatie van theoretische kennis, praktische toepassingen en persoonlijke coaching, biedt de leergang ‘Resultaatgericht Ondernemen, Organiseren en Managen’ een uitgebreide en diepgaande leerervaring die leidt tot duurzame verbeteringen in zowel professionele als persoonlijke capaciteiten.

Komende editie(s):

 • 2 en 3 april 2024 (VOLGEBOEKT)
 • 29 en 30 mei
 • 9 en 10 september

De overige 3 dagen worden in overleg gepland met tussenperiodes van 3 à 4 weken.

Looptijd: 5 dagen; de training start met twee aaneengesloten dagen, gevolgd door drie losse dagen (data in overleg). Indien nodig wordt de leergang met een dag uitgebreid.

Groep: 6-16 deelnemers

Kosten: € 2.995,- excl. BTW. Inclusief trainingsmateriaal, intake en telefonische ondersteuning. Na afloop ontvangen deelnemers een aantal boeken als naslagwerk.

Verblijfskosten: € 850,- excl. BTW (inclusief verblijfskosten, boeken en cursusmateriaal). Overnachting tijdens het eerste blok is mogelijk.

Trainer: Wim Kweekel, een zeer ervaren, interim- en turnaround-manager, en auteur van meer dan 12 managementboeken.

Typisch Kweekel:

 • Alleen de allerbeste trainers uit de praktijk
 • Trainingen met impact
 • Kleine groepen
 • Uniek support-programma
 • Hoge score in Nederland: 8,9!
 • Trainers die hun kennis en ervaringen ook in boeken hebben vastgelegd
X