De afgelopen dagen hebben wij in onze vlogs aandacht besteed aan de valkuilen van managementteams (MT). Goed samenwerken binnen het managementteam is erg belangrijk voor de rest van de organisatie. Wanneer er problemen zijn in het MT werkt dit door in de gehele organisatie. Er zijn vijf valkuilen te benoemen die het resultaatgericht functioneren van een MT in de weg staan. Zijn deze bij jullie van toepassing?

1. Gebrek aan vertrouwen
2. Angst voor conflicten
3. Gebrek aan betrokkenheid
4. Vermijden van verantwoordelijkheden
5. Te weinig aandacht voor resultaten

Een gebrek aan vertrouwen tussen teamleden onderling gaat ten koste van de samenwerking en het overleg. Teamleden zullen niet bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen of in alle openheid hun fouten en zwakheden toe te geven. Het gevolg is dat er geen goede besluiten zullen worden genomen. Managers in een MT waarin geen vertrouwen aanwezig is, zullen conflicten gaan ontwijken. In plaats daarvan beperken ze zich tot versluierde discussies en commentaren. Problemen en meningsverschillen zullen niet worden opgelost. Het gevolg is dat de rest van de organisatie (en de klanten) daar last van krijgt.

Wanneer teamleden elkaar niet vertrouwen worden verschillen van mening niet uitgesproken en opgelost. Ze zullen zich daardoor niet achter de besluiten scharen en zich minder betrokken gaan voelen. Vaak trekken managers zich dan terug op hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Ze gaan zich steeds minder verantwoordelijk voelen voor het collectief. Dit leidt ertoe dat collega’s die met hun gedragingen het teambelang schaden niet meer aangesproken worden. Men gaat dus verantwoordelijkheden mijden.

Als men binnen het team elkaar niet om verantwoording vraagt, worden de eigen belangen vooropgesteld. Persoonlijke doelen komen zo boven de team- of organisatiedoelen te staan. Dit leidt tot te weinig aandacht voor de resultaten van de organisatie.

Juist het slecht of niet goed functioneren van het managementteam zal vergaande gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het functioneren van de organisatie als geheel, wat weer gevolgen kan hebben voor het rendement van de organisatie of de afnemerstevredenheid. Om nog maar te zwijgen over de medewerkersbevlogenheid. Ofwel een goed functionerend MT is essentieel voor de continuïteit van de organisatie.

X