TRANSFORMEREN IN HET DIGITALE TIJDPERK VRAAGT SCHIZOFRENE LEIDERS
Schizofreen leiderschap. Tijdens de dag voor het Resultaatgericht Leiderschap poneerde Wim Kweekel deze vorm van leiderschap.

Om als organisatie te groeien, dient er een balans te zijn tussen alignement (als het gaat om richting, waarden en morele kaders) en autonomie (als het gaat om het wie, wat en hoe van de verrichting).

Tijdens zijn toespraak ging Wim in op de tegenstellingen Directief Leiderschap en Inspirerend Leiderschap. En hoe bij Resultaatgericht Leiderschap op een concrete manier geswitcht kan worden tussen deze twee stijlen. Of beter: moet worden!

Het stellen van doelen (over drie jaar, over 6 maanden, over 100 dagen) speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Wim. Maar tegelijkertijd het stellen van inspirerende en normatieve kaders, waarbinnen bevlogen medewerkers kunnen werken aan de realisatie van deze doelen. Niet omdat ze zich hiertoe gedwongen voelen, maar omdat ze gemotiveerd zijn om dit te doen!

Wim was erg duidelijk: zonder deze richting en inrichting van de organisatie, is het halen van resultaten niet mogelijk in onze veranderende wereld. En dit werd geïllustreerd met een reeks van positieve en negatieve voorbeelden van bekende bedrijven.

Later die dag ging Wiemer Kuik in op het belang van een nieuwe vorm van leiderschap om bevlogen talent te behouden.
Ferry van Duijn liet zien hoe hij schizofreen leiderschap heeft toegepast bij de vorming van High Performance Teams van zijn DevOps.
Stefan van Oirschot gaf inzicht in een toolbox van instrumenten om deze balans tussen allignment (voor klant centraliteit) en autonomie te verkrijgen.

De volgende bijeenkomst van de RGO-community is op 25 oktober 2023. Meld je alvast aan – ook als je geen RGO-certificaat hebt. Zie hier.

X