Vanuit onze opleidingen is er een beweging ontstaan van enthousiaste lijn- en verandermanagers die het “gedachtengoed van Resultaatgericht Organiseren’ verder zijn gaan ontwikkelen en uitdragen. De behoefte ontstond om RGO verder uit te bouwen, en leveranciers-onafhankelijk te maken. Dit heeft geleid tot de oprichting van het RGO-Institute. Zie hier voor een korte toelichting.

Ondertussen is dit (met meerdere partijen) verder ontwikkeld en uitgebouwd. Om het onafhankelijk te maken zijn de opleidingen nu opgedeeld naar meerdere niveau’s.

De RGO opleidingen en bijbehorende certificeringen zijn voor de volgende functies bedoeld:

  1. Medewerkers die resultaatgericht willen werken.
  2. Teamleiders die hun team als geheel resultaatgericht willen laten functioneren.
  3. Lijnmanagers die met hun hele afdeling de maximale resultaten willen behalen.
  4. Verandermanagers die hun opdrachtgevers helpen om de organisatie zo in te richten dat deze de best haalbare resultaten halen.
  5. Adviseurs die een adviserende rol hebben bij het resultaatgericht gaan werken.
  6. HR-managers en adviseurs die advies kunnen geven bij de managers en organisaties die ze ondersteunen met hun expertise.
  7. “Digital leaders” die RGO inzetten in een sterk digitaliserende omgeving.
  8. C-level die hun hele organisatie zo concurrerend, klantvriendelijk en rendabel mogelijk willen organiseren.

Bij elke opleiding hoort een certificering die ook bijgehouden moet worden. De opleidingen leiden tot een bepaalde groei. Deze is als volgt weer te geven en zijn verbonden met de functies die de gecertificeerden bekleden of kunnen gaan bekleden.

X