De afgelopen 20 jaar hebben wij een aanpak ontwikkeld om bedrijven en hun managers te helpen groeien. Meer specifiek, groei als het gaat om klanttevredenheid, medewerkersbevlogenheid, omzet en rendement. Deze holistische aanpak is verwerkt in een aantal opleidingen. Vanuit de deelnemers is er een beweging ontstaan van enthousiaste lijn- en verandermanagers die het “gedachtengoed van Resultaatgericht Organiseren’ verder zijn gaan ontwikkelen en uitdragen. De behoefte ontstond om RGO verder uit te bouwen, en leveranciers-onafhankelijk te maken. Dit heeft geleid tot de oprichting van het RGO-Institute.

RGO-Institute

Het RGO-Institute is verantwoordelijk voor de methode en de verdere ontwikkeling, aanpassingen en uitwerkingen van Resultaatgericht Organiseren. Er is een adviesraad die bekijkt welke relevante ontwikkelingen er zijn op het gebied van resultaatgericht werken, managen, organiseren, veranderen en leiderschap. Dit resulteert in het functie- en kennisportfolio. Om het productportfolio verder uit te werken worden ontwikkelaars ingezet, al dan niet via kennispartners. Naast de bestaande boeken worden auteurs gevraagd delen van de aanpak verder te beschrijven en toegankelijk te maken.

De kennis wordt gedeeld via gelicenseerde trainers en opleidingsbureau’s.  Om de objectiviteit te waarborgen zullen de examens worden afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut.

Daarnaast zijn er adviseurs die de aanpak helemaal beheersen en (kunnen) toepassen bij organisaties. Als organisaties deze adviseurs inzetten weten ze dat de kwaliteit is gegarandeerd als het gaat om resultaatgericht organiseren.  Diegenen die hebben aangetoond de stof te beheersen worden gelicenseerd en worden vastgelegd in het certificering-register.

RGO-Academy

Naast het instituut is er de RGO-Academy die daadwerkelijk de trainingen coördineert en verzorgd. Dit zijn de trainingen zoals opgenomen in het kennis-portfolio van het RGO-Institute en worden gegeven door gelicenseerde trainers.

Waar alles om draait

Het uiteindelijke doel is om organisaties en managers te helpen de beste resultaten te realiseren.

Investeerders

De aanpak is ook interessant voor effectief gebleken voor partijen die in een bedrijf willen investeren. Dat kunnen managers zijn die zich in willen kopen, private- en reguliere investeerders. Maar ook voor Mergers & Acquisitions -bedrijven. RGO helpt hen daarbij om snel de beste resultaten te halen en sneller rendement te hebben op hun investering.

Resultaatgericht Organiseren: voor vele partijen interessant

Daarmee is de holistische en levende aanpak van Resultaatgericht Organiseren voor een aantal partijen interessant.

  1. Bedrijven die hun resultaten willen verbeteren als het gaat om groei: tevredener klanten, bevlogener medewerkers, meer omzet en/of een beter rendement.
  2. Diverse investeerders die vooral belang hebben bij zich verzekerd willen zien van een goed rendement.
  3. Adviseurs en advies-organisaties die organisaties (en investeerders) willen helpen bij het realiseren van groei.
  4. Trainer/opleiders en trainingsbureau’s die hun kennis delen op het gebied van Resultaatricht werken, managen, organiseren, veranderen en leiderschap.
X