Iedereen weet dat niet iedereen hetzelfde is. Dat verschillende mensen verschillend reageren en anders communiceren. Over deze verschillen zijn veel, heel veel boeken geschreven. Elk boek pretendeert apart en speciaal te zijn. Sinds 1995(!) verzamel ik dergelijk uniek “methoden”. Hoewel ze dus allemaal zeggen apart te zijn is alles terug te voeren tot de zogenaamde arche-typen zoals beschreven door Sigmund Freud (in 1917!). Hij onderkende vier persoonlijkheidstypen langs twee assen: introvert / extravert versus rationeel / emotioneel.
Dit is de basis al deze methoden en boeken. in 2006 heb ik de toen bekende methoden naast elkaar gelegd en er een overkoepeld boek over geschreven (uiteraard).

Wat mij blijft verbazen is dat er steeds weer nieuwe methoden en boeken uitkomen. Elke keer als ik in Amerika ben loop ik door (de nog spaarzame) boekwinkels heen en elke keer is er weer een nieuwe “uniek methode” beschreven en uitgegeven. Een paar maanden daarna is er dan vaak een vertaling te vinden in Nederland. Bekende “methoden” zijn o.a. DISC, Lifo, MBTI, Insight. U kent er vast ook nog wel een paar.

Communiceren met mensen wordt veel prettiger en effectiever als je weet wat de ander is en wat jezelf bent. Inzicht is dus handig. Omdat het zo’n gemeengoed is geworden plaats ik hier een van de gedragsprofielen. De andere gedragsprofielen staan in de andere blogs (hou wel in het achterhoofd dat iedereen niet sec een kleur is, maar meestal zijn bepaalde kleuren dominant aanwezig).
U hoeft die boeken dus niet meer te kopen!

Vandaag de rode kleur: doelgerichte mensen.

Doelgerichte mensen zijn mensen die snel tot actie overgaan. De situatie in ogenschouw nemen, zich de vraag stellen “wat moet er nu gebeuren”, snel een besluit nemen en de daad gelijk bij het woord voegen. Het zijn dynamische, levendige persoonlijkheden die kansen zien, eventueel zelf creëren en gelijk benutten. Vaak vinden ze ook dat ze nu moeten handelen, nu is immers het moment. Een situatie die wel eens niet meer voor zou kunnen komen. Snel handelen, lijkt dus een voorwaarde. Als ze weten wat er moet gebeuren zijn het grote doorzetters en doen dat zeer strijdlustig. Daarbij zullen ze anderen proberen te overreden en erbij te betrekken. Soms wordt dat gezien als voor het karretje spannen. Ze mobiliseren alles en iedereen. Ook als dat niet tot hun competentiegebied behoort. Het doel heiligt de middelen en ze volharden erin om dat te halen. Koste wat het kost. Desnoods komt de relatie onder druk te staan.

Ze gaan vooral voor de korte termijn. Een lange termijn visie is aan hen niet besteed. Bij alles waar ze bij zijn betrokken, vragen ze zich af hoe ze er zelf beter van worden. Als iets niet naar hun zin gaat grijpen ze in en doen het desnoods zelf. Ze hebben een kort lontje, maar kunnen dat weer snel vergeten zijn. Ze houden van competities. Haantjesgedrag is hun daarbij niet vreemd. Afmaken is niet hun sterkste punt. Vaak zien ze nieuwe kansen en mogelijkheden en willen deze dan ook gelijk grijpen. Voor je het weet is de kans voorbij. Doelgerichte mensen leven op als ze deadlines moeten halen, knopen moeten doorhakken of de organisatie moet worden ingericht. Ze zijn enthousiast, strijdlustig en onafhankelijk. Het laten zien dat ze in staat zijn om snel resultaten neer te zetten is hun drijfveer.

Vragen die vaak voor doelgerichte mensen relevant zijn:

• Wie heeft hier de leiding?

• Wat moet er gebeuren?

• Wat levert het mij op?

• Wat zijn de mogelijkheden?

• Wanneer moet het klaar zijn?

Het gevaar dat doelgerichte mensen hebben is dat hun snelle krachtige gedrag omslaat in dominantie: het over mensen heen walsen en hun wil opleggen.

X