De hedendaagse professional heeft meer dan ooit de regie over de eigen loopbaan. En waarom zou je ook niet? Je wilt tenslotte zorgen voor je eigen ontwikkeling! Bijvoorbeeld om een uitdagen project uit te voeren of om een betere baan te kunnen krijgen. Ook is het mogelijk dat je plots met een probleem wordt geconfronteerd, waarvoor het noodzakelijk is jezelf te ontwikkelen. Je bent manager van je eigen toekomst!

Een mooie definitie van zelfsturend leren komt van Malcom Knowles: ‘Zelfsturend leren is een proces waarbij individuen het initiatief nemen, met of zonder hulp van anderen, om hun eigen leerbehoefte te diagnosticeren, leerdoelen te formuleren, materiële en/of menselijke bronnen te leren identificeren, geschikte leerstrategieën te kiezen en te implementeren en het evalueren of de gewenste resultaten zijn bereikt.’

Ontwikkelen is in de kern altijd zelfsturend. Het maakt niet uit wat en hoe er wordt geleerd. Het is de individuele professional die zelf besluit:

Zelfsturing is dus richting geven aan je persoonlijke en professionele leven op een manier die past bij jou en komt vanuit jezelf. De gerichtheid is bij zelfsturing dan ook van binnen naar buiten. Een voorwaarde om pro-actief jouw eigen loopbaan te managen.

KWEEKEL  Zelfmanagement: hoe zelfsturend ben jij?

Test jezelf!                                  

Maak de test hierna en stel vast hoe zelfsturend jij jezelf ontwikkelt. Beantwoord de vragen met ja of nee.

zelfsturend

Tel het aantal keren dat Ja scoort op:

 

X