Door het Corona-virus werken veel mensen thuis. Thuis werken vraagt om een andere manier van organiseren, structureren en samenwerken, waarbij het resultaat (=output) echt centraal staat. Resultaten die in de vorm van doelstellingen goed gedefinieerd moeten zijn wil er sprake zijn effectief en efficient thuis werken. Niet zelden zijn doelen matig gedefinieerd. Dat komt juist nu naar voren. Reden om praktisch stil te staan bij de vraag hoe je als managers snel goede doelen kunt formuleren. De volgende tekst is ontleend aan een recent verschenen boek over het formuleren van doelen. (Voor een download van een groot deel van het boek zie hier).

Een hele korte en snelle handleiding.

Identificeren van potentiële doelen

Loop de diverse rollen, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van jezelf, de afdeling of het team na. Kijk naar mogelijke doelen, en denk na over de volgende vragen:

◦         Wat verwachten klanten van ons? Leveren we de juiste toegevoegde waarde?

◦         Wat is het bestaansrecht van onze producten en diensten? En hoe verhoudt zich dit tot over drie tot vijf jaar?

◦         Op welke manier kunnen wij een bijdrage leveren aan de strategie van de onderneming? Verandert de strategie? En als dat zo is wat betekent dat voor onze doelen?

◦         Wat verwacht de rest van de organisatie van ons?

◦         Naar welke standaards streven we bij de productie van onze afdeling?

◦         Welke veranderingen kunnen we doorvoeren om de klanttevredenheid te verhogen?

◦         Welke veranderingen kunnen we doorvoeren in de productie zodat dit goedkoper, sneller of beter kan?

◦         Veranderen de productspecificaties? Zo ja, wat is de impact daarvan?

◦         Wat gebeurt er in onze branche en bij onze concurrenten? Wat zouden we daarvan over kunnen nemen?

◦         Welke technologische vernieuwingen kunnen we doorvoeren in onze producten? En in onze processen?

Selecteren en prioriteren

Als er eenmaal een lijst met mogelijke doelen is, kan er gekeken worden naar de belangrijkste doelen en welke er als eerste opgepakt kunnen worden.

◦         Welke doelen komen de klanttevredenheid ten goede?

◦         Welke doelen van de afdeling leveren de meeste toegevoegde waarde op?

◦         Welke doelen hebben de meeste impact op het beter functioneren van de afdeling?

◦         Welke doelen hebben de meeste rendementsverbetering tot gevolg?

◦         Wat gebeurt er als we dit doel niet oppakken?

Bij het doorlopen van de doelen kan er een meer overkoepelend doel worden geformuleerd. Vaak is het zinvol afzonderlijke doelen te vervangen door het overkoepelende doel.

Het beste is om er uiteindelijk maximaal negen over te houden die dan SMART kunnen worden gedefinieerd.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Ter inspiratie.

In de praktijk blijken soortgelijke functies veelal dezelfde resultaatgebieden te hebben. Deze hebben wij over een lange periode verzameld. Ter inspiratie zijn deze hier te vinden.

X