Training Leiderschap en Strategie in het tijdperk van Digitalisering.

Concreet hoe te transformeren naar een digitale organisatie.

Training Leiderschap en transformeren in het digitale tijdperk

Video afspelen

Er is een digitale revolutie gaande. Dat levert voor elke organisatie kansen op, maar ook bedreigingen. Dat is voor geldt voor elke organisatie, profit en non-profit. Leiders oogsten succes als zij hun strategie en instrumentarium aanpassen zodat de kansen gegrepen, en de dreigingen ontweken worden. In deze training wordt daar uitvoerig bij stil gestaan. Tijdens de training wordt er een eigen plan gemaakt, passend bij de actuele context van de eigen organisatie.

 • Welke digitale trends zien we?
 • Wat zijn de gevolgen van deze trends?
 • Welke maatschappelijke veranderingen zijn zien we?
 • Hoe veranderen kostenstructuren en verdienmodellen?
 • Waar liggen de bedreigingen?
 • Waar liggen de kansen?
 • Hoe volwassen is uw organisatie al in de digitalisering?
 • Waar kan, en waar moet u uw organisatie ontwikkelen?
 • Welke datastrategie past bij uw organisatie?
 • Het opzetten van een investeringsstrategie om effectief te transformeren.
 • De succesfactoren
 • Regie en controle krijgen en houden over de digitale transformatie
 • Het betrekken van alle actoren
 • Hoe de digitale transformatie te organiseren?
 • Het verhogen van het urgentiebesef
 • Omgaan met weerstanden en blokkades
 • Hoe ziet mijn plan er uit?

1. Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Dit gebeurt meestal on-line.

2. De Training: bestaat uit meerdere blokken. Het eerste blok bestaat uit twee aaneengesloten dagen, daarna volgen twee losse dagen. Het traject is verdeeld over een periode van 2 maanden. Tussen de trainingsdagen worden opdrachten uitgewerkt die in de vervolgsessie besproken worden. Toepassing binnen de eigen organisatie staat centraal!

3. Ondersteuning: De trainers bieden vanaf het eerste blok een support-programma aan. Dit programma duurt tot zes weken na de laatste trainingsdag. Het geeft de mogelijkheid ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen. Ook hebben de deelnemers toegang tot ons online portal.

4. Boeken: Het merendeel van de stof is vastgelegd in boeken. Deelnemers krijgen de relevante boeken. Dit ter inspiratie en als naslagwerk.

5. RGO: Onder voorwaarden kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een RGO-certificering. RGO-gecertificeerden kunnen deelnemen aan intervisie trajecten georganiseerd door RGO. Dit is een platform van, door en voor managers die zichzelf willen blijven ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, managen en organiseren en veranderen.

Algemene informatie

Looptijd: twee aaneengesloten dagen, een vervolgdag en een afsluitende resultatendag

Komende editie: 13 – 14 september, 6 oktober en 27 oktober 2022

Groepsgrootte: 4 – 8 deelnemers

Trainers: Bram Duits, Sander Jansen, James van de Merbel en Wim Kweekel. Allen hebben meer dan gemiddelde ervaring met veranderen in en met de digitale revolutie. Sander, James en Wim hebben daarnaast meerdere boeken geschreven over resultaatgericht organiseren, managen, veranderen en leiderschap. Het Managementboek voor Digitale Transformatie, geschreven door James en Sander is in 2022 uitgegeven door VMN Vakmedia. De deelnemers ontvangen dit boek.

 Kosten: €2.295 excl. BTW. Het geheel is inclusief trainingsmateriaal, de intake en eventuele telefonische ondersteuning. 

Verblijfskosten: € 175,- excl. BTW. De mogelijkheid bestaat om bij het eerste blok in een hotel te overnachten.

Het Managementboek voor Digitale Transformatie, geschreven door James van de Merbel en Sander Jansen

Typisch Kweekel:

 • Alleen de allerbeste trainers uit de praktijk
 • Trainingen met impact
 • Kleine groepen
 • Uniek support-programma
 • Unieke hoge score in NL: 9,2!
 • Trainers die hun kennis en ervaringen ook in boeken hebben vastgelegd.
X