Training Leiderschap en transformeren in het digitale tijdperk

Er is een digitale revolutie gaande. Dat levert voor elke organisatie bedreigingen op, maar ook kansen. 

Training Leiderschap en transformeren in het digitale tijdperk

Video afspelen
Er is een digitale revolutie gaande. Dat levert voor elke organisatie bedreigingen op, maar ook kansen. In deze training wordt daar uitvoerig bij stil gestaan, zodanig dat je het ook gaat toepassen op je eigen organisatie. Tijdens de training wordt er een eigen plan gemaakt.
 • Welke digitale trends zien we?
 • Wat zijn de gevolgen van deze trends?
 • Welke maatschappelijke veranderingen zijn er zien we?
 • Waar liggen de bedreigingen?
 • Waar liggen de kansen?
 • Waar heeft het effect op?
 • Hoe disruptief te zijn?
 • Hoe te innoveren?
 • Wat maakt veranderen zo complex in het digitale tijdperk?
 • De succesfactoren
 • Regie en controle over de digitale transformatie
 • Het betrekken van alle actoren
 • Het verhogen van het urgentiebesef
 • Omgaan met weerstanden en blokkades
 • Hoe ziet mijn plan er uit?

1. Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

2. De Training: bestaat uit meerdere blokken. Het eerste blok bestaat uit twee aaneengesloten dagen, daarna volgen twee losse dagen. Het traject is verdeeld over een periode van 2 maanden. Tussen de trainingsdagen worden opdrachten uitgewerkt die in de vervolgsessie besproken worden. Toepassing binnen de eigen organisatie staat centraal!

3. Ondersteuning: Kweekel biedt vanaf het eerste blok een support-programma aan. Dit programma duurt tot zes weken na de laatste trainingsdag. Het geeft de mogelijkheid ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen van de leerdoelen en verbeteringen. Ook hebben de deelnemers toegang tot ons online portal.

4. Boeken: Het merendeel van de stof is vastgelegd in boeken. Deelnemers krijgen de relevante boeken. Dit ter inspiratie en als naslagwerk.

5. RGO: Onder voorwaarden kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een RGO-certificering. RGO-gecertificeerden kunne deelnemen aan intervisie trajecten georganiseerd door RGO. Dit is een platform van, door en voor managers die zichzelf willen blijven ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, managen en organiseren en veranderen.

Algemene informatie

Looptijd: twee aaneengesloten dagen, een vervolgdag en een afsluitende resultatendag

Komende editie: 19 – 20 mei, 8 juni en 2 december

Groepsgrootte: 4 – 8 deelnemers

Trainers: Bram Duits, Sander Jansen, Remi van Zelst en Wim Kweekel. Allen hebben meer dan gemiddelde ervaring met veranderen in en met de digitale revolutie. Wim en Sander hebben daarnaast meerdere boeken geschreven over resultaatgericht organiseren, managen, veranderen en leiderschap. 

Kosten: €2.295 excl. BTW. Het geheel is inclusief trainingsmateriaal, de intake en eventuele telefonische ondersteuning. Deelnemers ontvangen na afloop van de training een aantal boeken die gebruikt kunnen worden als inspiratie en praktisch naslagwerk. 

Verblijfskosten: € 175,- excl. BTW. De mogelijkheid bestaat om te bij het eerste blok in een hotel te overnachten.

Typisch Kweekel:

 • Alleen de allerbeste trainers uit de praktijk
 • Trainingen met impact
 • Kleine groepen
 • Uniek support-programma
 • Unieke hoge score in NL: 9,2!
 • Trainers die hun kennis en ervaringen ook in boeken hebben vastgelegd.