Hoe actief werkt jullie organisatie aan innovatie en groei? Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en concurrentie springt vanuit onverwachte hoek uit de grond. Juist de snelheid waarmee jij je kan aanpassen wordt daarmee steeds belangrijker. Des te vervelender dat de eerste vertragingen vaak al door weerstand van collega’s ontstaan. Toch ben jij hier zelf vaak de oorzaak van!

Het gebruik gaan maken van platformen, digitalisatie, automatisering van processen of automatische klantcontacten. Zomaar een aantal voorbeelden van innovaties waar veel bedrijven mee te maken hebben. Om welk van de voorbeelden het ook gaat, het levert altijd verandering in werkwijze op. Juist het veranderen van die dagelijkse gewoonten stuit op weerstand. Als manager, specialist of staf heb je de impact vaak zelf in de hand. Vier tips:

  1. Zorg voor snel succes
  2. Inzicht in de wensen
  3. Samenwerking creëert betrokkenheid
  4. Durf innovatie te splitsen

Zorg voor snel succes

Zelf de waarde inzien van jouw idee is niet erg moeilijk. De ander deze waarde ook laten inzien is des te lastiger. Zelfs als jouw idee zich richt op de lange termijn, helpt het om ook over de korte termijn prestaties na te denken. Ga na welke successen je al snel kan realiseren. Juist hier leg je vervolgens de focus op. Snelle, tastbare resultaten zullen de ander vertrouwen geven. Zo zullen de betrokkenen zich eerder openstellen voor de rest van de innovatie.

Inzicht in de wensen

Vaak worden nieuwe ideeën onderbouwd met verslagen en onderzoek. Natuurlijk is het belangrijk goed na te denken over de innovatie! Om de ander te overtuigen is jouw deskundigheid echter niet altijd voldoende. De motivatie van de eindgebruiker is er vaak alleen als zij de innovatie ook als zodanig belangrijk of urgent erkennen. Bekijk de wensen en inzichten van de eindgebruiker en stem jouw idee daarop af. Alleen zo gaan zij er ook de voordelen van inzien.

Samenwerking creëert betrokkenheid

Hoe langer jij wacht en hoe gedetailleerder je het idee uitwerkt hoe verder de ander er vanaf komt te staan. Verzeker je dan ook in zo’n vroeg mogelijk stadium hun van medewerking. Betrek de eindgebruiker bij het denkproces en zorg dat ze op de hoogte zijn van resultaten. Maak bijvoorbeeld de ander verantwoordelijk voor een gebied!

Durf innovatie te splitsen

Bij grote projecten is het lastiger betrokkenheid te creëren. Een deel van het project valt niet meer onder de afdeling, er zijn meerdere verantwoordelijke of het overzicht raakt verloren. Splits deze projecten dan ook op in kleinere delen en voorkom zo dat het traject te complex of groot wordt. Definieer goed wie welke functie in het geheel heeft om zo betrokkenheid en overzicht te vergroten. Tot slot stimuleer je door het opsplitsen ook tip 1: Snel succes.

Voorkom weerstand, denk de volgende keer na over meer dan innovatie alleen!

X