Het korte antwoord: Klanten zijn vaak de belangrijkste motivatie voor organisaties om te digitale transformatie te starten.

Elke organisatie die als laatste in de keten, het uiteindelijke product dienst levert aan de eindgebruiker, weet dat de afnemer ook digitale kanalen gebruikt, naast het traditionele kanaal. Bijvoorbeeld door via digitale kanalen te communiceren, het product af te nemen en ervoor te betalen. In toenemende mate is er ook sprake van producten en diensten die op maat gemaakt en/of afgeleverd kunnen worden aan deze eindgebruikers. Digitalisering speelt bij dit alles een cruciale rol.

Deze laatste organisatie in de keten, die levert aan de eindgebruiker, moet daarom dus kunnen meebewegen met haar afzetmarkt. En om dit goed te kunnen doen, zal deze organisatie zelf ook steeds meer gebruik moeten maken van digitale oplossingen. Niet alleen in haar eigen processen, maar ook met haar toeleveranciers.

Dit zorgt dus voor een domino-effect in de keten. De positie van uw organisatie in de keten, bepaalt wie uw klant is. Dus ook als de gehele leveringsketen niet verandert, zal uw klant in toenemende mate eisen stellen aan de manier waarop het met uw organisatie communiceert en data uitwisselt.

Nieuwe supply chain door platformeconomie

Maar dat is nog niet alles. Vrijwel elke sector waarin dit soort ketens en netwerken van organisaties samenwerken, wordt disruptief veranderd door digitalisering. Dit komt vaak door het gebruik van online platformen (vaak ‘de platformeconomie’ genoemd). Op deze platformen wordt een directe connectie gemaakt tussen de afnemer en de producent van het product of de dienst.
Door de komst van een platform, zoals hierboven beschreven, verandert de toegevoegde waarde van logistieke, financiële en administratieve dienstverleners in een keten, in hoge mate. Vaak wordt de ‘traditionele’ dienst van deze partijen overbodig en dienen nieuwe diensten ontwikkeld te worden.

In vrijwel elke sector zie je daardoor dat de digitale transformatie tot nieuwe diensten en nieuwe verdienmodellen leidt. Klanten hebben veel voordeel bij het gebruik van het online platform – het is vaak aantrekkelijker dan de afnemen bij traditionele aanbieder. Dus ook hier is het de klant die een belangrijke factor is in de digitale transformatie van een sector.

Tot slot nog een opmerking over verandering van klantposities. Een dergelijke disruptieve verandering door de platform-economie zorgt ervoor dat de bestaande keten verandert. Bijvoorbeeld dat bestaande business partners opeens nieuwe klanten kunnen worden. Of dat ze juist concurrenten worden voor uw bestaande klanten. Zo kan uw organisatie gaan concurreren met uw bestaande klanten jegens diensten voor eindgebruikers.


Deze blog is geschreven door Sander Jansen. Sander maakt deel uit van de RGO-community. Bij Kweekel geeft hij vooral trainingen op het gebied van digitale transformatie. Hij is auteur van Het Managementboek voor Digitale Transformatie.

Af en toe tips ontvangen over resultaatgericht organiseren, managen werken en veranderen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

X