Een kleine test: welke van de volgende faal-factoren  komen voor in mijn organisatie?

Wees eerlijk: 

 1. Deze faal-factor komt in mijn organisatie niet voor.
 2. Deze faal-factor is vrijwel niet herkenbaar in  mijn organisatie
 3. Deze faal-factor is af en toe waar te nemen
 4. Deze faal-factor is regelmatig waar te nemen in mijn organisatie.
 5. Deze faal-factor is helemaal op mijn organisatie van toepassing
 1. Geen duidelijke visie
 2. Onduidelijke producten en diensten
 3. Geen (duidelijke geformuleerde) product-markt combinaties (PMC’s)
 4. Geen of verkeerde aandacht voor productontwikkeling
 5. Geen duidelijke einddoelstellingen 
 6. Onduidelijke processen 
 7. Geen éénduidig belegde rollen, taken en verantwoordelijkheden 
 8. Niet tot op persoonsniveau door-vertaalde doelstellingen
 9. Niet de juiste structuren en systemen
 10. Onjuiste management informatiesystemen
 11. Mens-afhankelijke organisatie
 12. Onjuiste manier van leidinggeven
 13. Niet volgen of de mensen op de juiste weg zijn
 14. Geen of verkeerde manier van feedback geven 
 15. Als manager zelf dingen doen 

De twee belangrijkste faal-factoren in mijn organisatie zijn dan?

1.

2.

X