Een kleine test: welke van de volgende succes-factoren  komen voor in mijn organisatie?

Wees eerlijk: 

 1. Deze succesfactor komt in mijn organisatie niet voor.
 2. Deze succesfactor is vrijwel niet herkenbaar in  mijn organisatie
 3. Deze succesfactor is af en toe waar te nemen
 4. Deze succesfactor is regelmatig waar te nemen in mijn organisatie.
 5. Deze succesfactor is helemaal op mijn organisatie van toepassing
 1. Alles is gericht op het rendabel, zoeken, vinden en behouden van klanten
 2. De wil om voor goud te gaan
 3. Alle processen zijn herhaalbaar, kopieerbaar en herhaalbaar
 4. Wij hebben de beste mensen met de juiste talenten
 5. Wij hebben een slagvaardig managementteam
 6. Wij hebben de juiste leiders 
 7. De klant staat echt centraal
 8. Wij hebben een duidelijke richting, met een duidelijke toegevoegde waarde
 9. Wij hebben goed werkende feedbackloops
 10. Alles en iedereen is resultaatgericht
 11. Wij hebben zoveel mogelijk gestandaardiseerd
 12. Wij innoveren permanent
 13. Wij zijn maximaal mensgericht
 14. Wij hebben goede duidelijke kernwaarden die worden nageleefd
 15. Wij hebben geen cash-flow problemen.

De twee belangrijkste succesfactoren waar mijn organisatie aan zou moeten werken zijn?

1.

2.

X