De regels voor het ondernemen zijn voor elk bedrijf hetzelfde. Ongeacht of er een ondernemer is die de organisatie leidt of een topmanager en ongeacht de branche en ongeacht de grootte van het bedrijf. Een bedrijf van 50.000 medewerkers heeft een leider nodig die uitstippelt waar het naartoe gaat en die de organisatie daar naar toe richt. Dat lijkt evident. Maar ook kleine bedrijven hebben een leider nodig met ondernemerscapaciteiten. Ja zelfs (of juist) eenmanszaken hebben een uitvoerder nodig die af en toe even stil staat bij de vragen waarom en waarheen. Elk bedrijf en elke ondernemer heeft een stip aan de horizon nodig (waar gaan we naar toe) en een plan om daar te komen. Een visie en een plan. Vaak wordt dit aangegeven met de term “businessplan”. Een term waar menigeen spontaan vlekken van krijgt. En terecht!

Vaak zijn businessplannen onleesbaar, slecht onderbouwd, ontberen concrete uitspraken en/of leiden niet tot acties. Om het over de communicatie daarover maar niet te hebben.

Een goed businessplan bevat een visie en een plan met een tijdshorizon en is daarmee een communicatiemiddel. Het zou duidelijkheid moeten scheppen, zodat het werk georganiseerd kan worden (eenmansbedrijfjes zowel als miljarden organisaties) door mensen die zich daarbij betrokken voelen. Een goede ondernemer is er voor verantwoordelijk dat dit gedeelde plan er komt en ook uitgevoerd wordt. Voor zichzelf en voor zijn mensen. Het zou eigenlijk zijn core-business moeten zijn. Temeer ook omdat een businessplan nooit af zal zijn. Er zullen dingen veranderen, omstandigheden zullen wijzigen. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. Er zullen veranderingen gerealiseerd moeten worden in de organisatie. Degene die daar als enige ook de eindverantwoordelijkheid voor heeft, is de ondernemer. Niemand anders, omdat niemand anders het kan.

Kortom een businessplan is iets waar de ondernemer altijd mee bezig moet blijven.

In een goed en communiceerbaar businessplan zullen de volgende punten vroeg of laat aan de orde komen.

Allemaal vragen die in ieder geval met enige regelmaat zouden moeten voorkomen in het hoofd van de ondernemer of topmanager. Dit nog los van de vraag of en hoe hij dit bespreekt met anderen. Het met deze vragen bezig zijn is de enige manier om los te komen van het werken IN het bedrijf en af en toe te werken AAN het bedrijf.

X